دانشجویان محترم می توانند یکی از موضوعهای زیر را برای درس مبانی مهندسی نرم افزار انتخاب کنند :

۱- روشهای آزمون نرم افزاری شی گراء

۲-مدلهای تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه های نرم افزار

۳-مدلهای تحلیل و مدیریت(بلوغ سازمان در بعد نرم افزاری)(CMMI)

4-مدلهای بلوغ و کیفیت نرم افزار

5-معرفی اجمالی متولوژی RUP

6-معرفی case tools موسوم rational rose

7-معرفی مجموعه مهارتهای مدیران it موسوم به ITIL

8-معرفی سیستم کارتهای امتیازدهی متوازن balance scare card

9-متولوژی مدیریت پروژه PMP

موضوعهای دیگر هم که مربوط به مهندسی نرم افزار باشد می توان انتخاب کرد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386ساعت 17:36  توسط کشاورز |